Společnost COMET SYSTEM získala ochrannou známku „Testováno v Antarktidě“

Jejich cesta za ochrannou známkou začala už před více než rokem, kdy polárníci od zástupců společnosti převzali k testování pomocné zařízení pro automatickou meteorologickou stanici. Ředitel společnosti COMET SYSTEM s.r.o. David Beránek tehdy uvedl, že je k testování vede nejen nadšení pro Antarktidu, ale hlavně snaha zjistit, co jejich produkt vydrží. Po dvouletém testování si ve středu 12. června 2024 převzal David Beránek z rukou business development manažerky Centra pro transfer technologií MU Jany Daňkové certifikát, díky kterému může výrobek COMETEO – profesionální meteokryt před vlivy počasí, používat ochrannou známku „Testováno v Antarktidě“.

10. 7. 2024

Zleva: Business development manažerka CTT MU Jana Daňková, CEO společnosti COMET SYSTEM s.r.o. David Beránek, vedoucí Českého antarktického výzkumného programu Daniel Nývlt, člen vědecké výpravy Michael Matějka
Předávání certifikátu společnosti COMET SYSTEM s.r.o. a diskuse nad testovaným výrobkem

Členové vědecké expedice Masarykovy univerzity si v lednu 2023 převzali pomocné zařízení pro automatickou meteorologickou stanici od společnosti COMET SYSTEM. To bylo po celý rok 2023 až do návratu další expedice v březnu 2024 na Antarktidě podrobeno testování za účelem nejen získání ochranné známky Testováno v Antarktidě, ale i zpětné vazby k výrobku.

Jak vnímáte výsledek testu? V čem pro Vás bylo testování v Antarktidě přínosné?
V první řadě děkujeme za možnost být součástí tak zajímavého projektu pořádaného Masarykovou univerzitou. Získali jsme ochranou známku Testováno v Antarktidě, a tedy jsme s výsledkem více než spokojeni. Ale je třeba k výsledku přistupovat s pokorou, vždy je prostor se zlepšovat a produkt inovovat. V první řadě vyhodnotíme obdržené informace a poznatky přímo z terénu od kolegů, kteří měli samotné testování na starost.

 

Testovaný meteokryt umístěný na meteorologickém stožáru u České vědecké stanice J. G. Mendela na ostrově Jamese Rosse v Antarktidě

Jak plánujete získanou licenci k ochranné známce Testováno v Antarktidě využít?
Pro nás to znamená dvě věci. Prvním je ohodnocení samotného úsilí COMET kolegů, kteří se na produktu podíleli. Druhým je samotný marketing a propagace produktu, webové stránky nebo e-prodej, kde ochranná známka Testováno v Antarktidě je značná přidaná hodnota, určitá záruka kvality.

Plánujete do budoucna další testování výrobků nebo spolupráci s Masarykovou univerzitou?
Určitě ANO. Osobně bych budoucí spolupráci nespojoval jen s testováním, ale rád bych šel více do hloubky. COMET SYSTEM s.r.o. je rožnovská firma a jako taková se snažíme co nejvíce využívat lokální, rožnovské firmy, ať už jako naše dodavatele nebo jako spolupracovníky. Můžeme si to představit jako úzce spolupracující společenství menších firem, které například mohou společně vystavovat na mezinárodních výstavách, sdílet prodejní nápady, vzájemně si vypomoci s marketingem atd. A tímto se dostávám k jádru věci, kde taková, řekněme rožnovská spolupráce, může být napojena i na univerzitní půdu, ve vývoji, možnosti testování produktů, nápadů studentů v denní firemní praxi. Jednoduše řečeno, více úzce spolupracujících firem, větší šance pro studenta najít obor zájmu a naopak. Hlavně by se jednalo o byrokratické ulehčení pro obě strany, zrychlení celého procesu.

Nelákalo by Vás se na Antarktidu sám podívat?
Jako velký fanoušek Antarktidy, cestování a turistiky bych se v budoucnu velmi rád účastnil jedné z expedic na stanici na Nelsonově ostrově. Tak uvidíme, jak se mi tento sen podaří naplnit.

Firmy mají díky Masarykově univerzitě jedinečnou možnost získat na své výrobky zpětnou vazbu a vystavit je extrémním podmínkám, kterých by při běžném testování nedosáhly. I to jim může přinést konkurenční výhodu – při získání ochranné známky a správném uchopení marketingové komunikace mohou zákazníkům lépe odprezentovat kvalitu výrobku. „Výsledky všech spotřebitelských testů zveřejňujeme na webových stránkách www.testovanovantarktide.cz. Zájemci tam najdou informace o tom, v čem podle našich hodnotitelů výrobek vynikl, proč si zasloužil ochrannou známku nebo jaké jsou jeho rezervy,“ vysvětluje Jana Daňková, business manažerka Centra pro transfer technologií MU, která má projekt Testováno v Antarktidě na starosti.


Testované zařízeníCOMETEO – profesionální meteokryt před vlivy počasí obstálo v extrémních podmínkách Antarktidy a výrobce má právo označit tento výrobek ochrannou známkou Masarykovy univerzity „Testováno v Antarktidě“.

Více o provedeném testování


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info