Testované výrobky a technologie

Ledový kontinent dává materiálům opravdu zabrat. Jak dopadly testované výrobky a technologie?

Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku

Bunda Expedition

Výrobce: Faramugo s.r.o.

Termín testování

Prosinec 2021 až březen 2022

Podmínky testování

Česká vědecká stanice J. G. Mendela v Antarktidě, teploty v rozmezí +15 až -15 °C, silný vítr unášející drobný materiál, sněžení a ležící sníh, časté brodění rozvodněných ledovcových potoků, výstupy na hory a ledovce, terén pokrytý ostrohrannými sopečnými horninami či naopak lepkavým bahnem, silné UV záření, namáhavá práce v exteriéru, dlouhé pochody, rychle se měnící počasí.

Testované výrobky jsou během expedice používány velmi intenzivně, jejich zátěž je nesrovnatelně vyšší např. v porovnání s běžným uživatelem, který by výrobek využíval pro účely turistiky; využití se spíše blíží pracovnímu oděvu.

Výsledek testu

Nejlépe hodnocenými parametry bundy byly odolnost povrchové tkaniny vůči oděru, odolnost proti větru a celkový komfort nošení.

Celkově byli hodnotitelé s bundou velmi spokojeni, pozitivně vnímali pohodlné nošení a dobré přizpůsobení okolním vlivům, zejména kvalitní ochranu proti větru. Ve spojení s vhodnými spodními vrstvami je zaručen výborný komfort.

Bunda nebyla během expedice vystavena silnějšímu dešti (nepršelo), při mrholení a větru nebo při sněžení však byla odolnost dostatečná.

Řada hodnotitelů uvádí horší paropropustnost neboli "dýchání" bundy při zvýšené námaze. Avšak také se shodují na výborné odolnosti povrchové tkaniny vůči oděru, kdy bunda zvládla i několik příležitostí k oděrkám o ostré kameny, např. při práci s horninami během odběru vzorků.

V hodnocení stálobarevnosti (odolnosti vůči UV záření) se testující částečně rozcházeli. Barevné odstíny bundy účastníků expedice se mohly lišit např. v závislosti na době jejich používání v terénu.

Testovaná bunda Expedition obstála v extrémních podmínkách Antarktidy a výrobce má právo označit tento výrobek ochrannou známkou Masarykovy univerzity "Testováno v Antarktidě".

Test provedl

Bundu testovalo celkem 16 členů a členek vědecké expedice.

Doporučení

Doporučení hodnotitelů se týkala zejména úprav zipů pro zlepšení odvětrávání bundy. Výrobci doporučili také zvážit zaměření se na barevnou stálost materiálu a střih lépe vyhovující ženské postavě.

Tato bunda byla speciálně vyrobena pro vědeckou expedici do Antarktidy a výrobce zohlední výsledek testu před uvedením výrobku na trh.

Zákazníkům doporučujeme dobře zvolit a vyzkoušet spodní vrstvy pro různé situace, jelikož právě vhodně zvolené oblečení vždy nejvíce ovlivní to, zda se v bundě budete potit či nikoliv.

Bez popisku
Bez popisku

Nano impregnace textilu a kůže

Výrobce: IMPRE CZ s.r.o.

Termín testování

Leden až únor 2019, 4 až 6 týdnů

Podmínky testování

Česká vědecká stanice J. G. Mendela v Antarktidě, respektive ledovce a sněhová pole v jejím okolí, sněžení, ležící sníh, občasné brodění potoků, ostrohranné vulkanické horniny, bláto, teploty v rozmezí +15 až -15 °C a silný vítr.

Hodnotitelé se nejvíce pohybovali v deštivém počasí, ve sněhu, brodili rozvodněné potoky a byli vystaveni i mořské vodě např. při jízdě na člunu.

Hodnotitelé dodrželi podmínky impregnování (suché, čisté výrobky) a postupovali podle návodu. Počet impregnací je uveden na každém protokolu individuálně.

Testované výrobky: Gore-tex bunda, boty 2x, brašna foto, bunda, kalhoty, batoh, kalhoty z promokavého materiálu, kalhoty z nepromokavého materiálu.

Výsledek testu

Všichni hodnotitelé se shodují, že výrobky nepromokly, udržely tělo případně obsah brašny a batohu v suchu. Výrobky si zachovaly svou prodyšnost.

Naimpregnované boty se vyrovnaly i s bahnitým povrchem, bota zůstala čistá a suchá, stejně tak při vstupu do mořské vody. Kalhoty získaly díky impregnaci lepší vlastnosti a déšť a vodu odpuzovaly, byly odolnější i vůči vnější špíně, nečistoty šly odstranit pouhým ubrouskem.

U většiny výrobků s výjimkou softshellového materiálu se impregnace nanášela velmi dobře a po zaschnutí nezanechávala skvrny.

Testovaná nano impregnace textilu a kůže obstála v extrémních podmínkách Antarktidy a výrobce má právo označit tento výrobek ochrannou známkou Masarykovy univerzity "Testováno v Antarktidě".

Test provedl

Impregnaci testovali celkem 3 členové vědecké expedice, a to na různých typech vybavení a materiálů.

Doporučení

Hodnotitelé byli s impregnací velmi spokojení a neuvedli žádná doporučení k vylepšení.

Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku

Hydroizolační fólie FATRAFOL 810 (810/V)

Výrobce: Fatra, a.s.

Termín testování

Počátek expozice vzorků od ledna 2015, testování bude probíhat až do roku 2025.                                                                                        

Podmínky testování

Testována byla hydroizolační fólie FATRAFOL 810 na bázi měkčeného PVC, vyztužená polyesterovou mřížkou pro vysokou rozměrovou stabilitu. Je určena především k provádění jednovrstvých povlakových krytin plochých střech, mechanicky kotvených k podkladu.

Hydroizolační fólie byla umístěna na střechu jednoho z objektů České vědecké stanice J. G. Mendela v Antarktidě. Byla tak vystavena častému střídání teploty vzduchu (změna teploty ze dne na den je často až o téměř tři desítky stupňů Celsia, přičemž extrémy dosahují hodnot cca +15 °C až -35 °C), silnému nárazovému větru unášejícímu kousky ostrohranného horninového materiálu a ledu, sněžení, ležícímu a tajícímu sněhu, a především zvýšené intenzitě UV záření. Toto prostředí je nesrovnatelné s běžným klimatem ve střední Evropě, ztížené podmínky by proto měly mít zrychlený účinek na snížení životnosti všech polymerních materiálů. Pro porovnání životnosti výrobku byl umístěn referenční vzorek na střechu budovy knihovny Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (v Brně, v podmínkách střední Evropy). Testované vzorky se vždy porovnávají vzhledem k jejich počátečnímu stavu před expozicí a také navzájem mezi sebou. Hodnocení změn výrobku se vždy provádí a) vizuálně, b) mikroskopicky, ale především c) pomocí instrumentálních analýz, které vyhodnotí chemické a fyzikální změny ve struktuře materiálu. Vzorky fólií jsou v nehostinných podmínkách Antarktidy testovány nejen během pobytu expedice Masarykovy univerzity, ale celoročně, a to již od počátku roku 2015.

Výsledek testu

Celkovým zhodnocením lze konstatovat, že izolační fólie je po expozici na Antarktidě i v Brně (odběr po 1. a 3. roce expozice) bez zásadních fyzikálních změn. Chemická změna sice byla potvrzena, avšak pouze na povrchu všech exponovaných vzorků – do hloubky 0,1 mm. Protože je celková tloušťka izolačních fólií kolem 1,5 mm, tato chemická změna nikterak neovlivní celkové vlastnosti fólie. Vzorky z Antarktidy i z Brna vykazovaly fyzikální vlastnosti podobné referenčnímu vzorku.

Testovaná střešní hydroizolační fólie FATRAFOL 810 obstála po tříleté expozici v extrémních podmínkách na České vědecké stanici J. G. Mendela na Antarktidě. Výrobce má tedy právo označit tento výrobek evropskou ochrannou známkou Masarykovy univerzity "Tested in Antarctica". Dosavadní výsledky dávají předpoklad k zachování dlouhodobé funkčnosti i v náročných podmínkách Antarktidy.

Test provedl

Fólie FATRAFOL 810 je průběžně analyzována v laboratořích Fatra a výsledek byl potvrzen v laboratořích CEITEC VUT.

Doporučení

Z dosavadního hodnocení nevyplývají žádné doporučitelné změny výrobku. Doporučuje se pokračovat v testech, další odběr je plánován na rok 2020.

Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku

Pohorka Prabos Vagabund S70658L 

Výrobce: Prabos plus a.s. 

Termín testování

Leden až únor 2019, 6 týdnů

Podmínky testování

Česká vědecká stanice J. G. Mendela v Antarktidě, teploty v rozmezí +15 až -15 °C, silný vítr, sněžení a ležící sníh, časté brodění rozvodněných ledovcových potoků, výstupy na hory a ledovce, terén pokrytý ostrohrannými sopečnými horninami či naopak lepkavým bahnem. Rychle se měnící počasí.

Česká vědecká stanice CzECO Nelson na ostrově Nelson na Antarktidě, obdobné podmínky jako na stanici J.G. Mendela. Studený vítr, namáhavá práce v exteriéru, občas nutný krátký vstup do moře (slaná voda o teplotě -2 °C).

Výprava chilského národního antarktického programu do Antarktidy (ostrov Krále Jiřího a blízké okolní ostrovy); teploty v rozmezí +5 až -10 °C, silný vítr, občasné sněžení, častý pohyb po moři v gumovém motorovém člunu.

Testované výrobky jsou během expedice používány velmi intenzivně, jejich zátěž (opakované nošení a praní) je nesrovnatelně vyšší např. v porovnání s běžným uživatelem, který by výrobek využíval pro účely turistiky; využití se spíše blíží pracovnímu oděvu.

Výsledek testu

Většina hodnotitelů se shodla na tom, že bota vybavená podrážkou Vibram vykazuje v běžných podmínkách standardní protiskluzové vlastnosti, podkluzování uváděli na namrzlých kamenech nebo na ledu. Testující zpravila popsali botu jako padnoucí, část uváděla nedostatky v oblasti kotníků (příliš volný) a volnou patu nebo mírný diskomfort v oblasti paty. Většina hodnotitelů se shoduje na tom, že bota je komfortní a celkový pocit z nošení je velmi dobrý, ale mají výhrady (viz výše příliš měkká bota, pokluzování na ledu, volná pata).

Vodotěsnost byla hodnocena jako výborná (např. bez speciální impregnace bota vydržela celý antarktický program i při opakovaném pochodu mokrým prostředím), případně byla zmíněna nutnost botu ošetřit impregnací (boty byly z počátku voděodolné, ale po několika nošeních bota protekla a voskování bylo nutné). Pocitová vlhkost uvnitř poty po celodenním nošení se lišila dle hodnotitele, výsledky ale byly velmi dobré a šlo o nejlépe hodnocený parametr.  

Řada hodnotitelů uvádí mírné opotřebení povrchu boty, ostrohranným kamenům Antarktidy vrchní useň zcela neodolala a hodnotitelé uvádí lehké oděrky, mírné praskání apod. Čtyřem testujícím nevyhovoval použitý typ tkaniček (příliš tenké).

V hodnocení vlivu specifických podmínek Antarktidy na obuv se testující rozcházeli, jako společný jmenovatel se však dá vysledovat, že ačkoliv byla bota hodnocena v součtu jako dobrá, v kamenitém terénu a zejména ostré suti Antarktidy byla podle některých testujících příliš měkká. Boty proto doporučují spíše do lehčího až středně těžkého terénu, jako tří sezónní použití v evropských horách.

Testovaná obuv Prabos Vagabund S70658L obstála v extrémních podmínkách Antarktidy a výrobce má právo označit tento výrobek ochrannou známkou Masarykovy univerzity "Testováno v Antarktidě".

Test provedl

Obuv testovalo celkem 14 členů a členek vědecké expedice.

Doporučení

Doporučení hodnotitelů stran konstrukce boty se týkala zejména podrážky, jejíž úprava by mohla zlepšit protiskluzové vlastnosti obuvi, a úpravy v oblasti paty (lepší vystlání). Výrobci doporučili také zvážit použití jiných tkaniček (hrubší, silnější).

Zákazníkům boty doporučujeme do evropského jara, léta a podzimu, pro mírné až středně těžké terény. Boty byly hodnoceny jako velmi lehké a pohodlné, ale jako bota s měkčím kotníkem se nehodí např. do kamenné suti.

Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku

Obuv do náročných podmínek S50862 PREDÁTOR GTX

Výrobce: Prabos plus a.s.

Termín testování

Leden až březen 2018                                                                                                       

Podmínky testování

Česká vědecká stanice J. G. Mendela v Antarktidě; teploty v rozmezí 15 až -15 °C, silný vítr, sněžení a ležící sníh, četné brodění rozvodněných ledových potoků, výstupy na hory a ledovce, terén pokrytý ostrohrannými sopečnými horninami či naopak lepkavým bahnem. Dlouhé pochody v náročném terénu střídané stagnací na místě (instalace přístrojů, odběry vzorků); plavba na nekrytých člunech a jízda na čtyřkolkách při nízkých teplotách a silném větru. Testující jsou v Antarktidě vystaveni i řadě vedlejších vlivů, jako je dlouhodobé intenzivní pracovní nasazení, odloučenost od domova, snížené pohodlí po dobu expedice apod.

Testované výrobky jsou během expedice používány velmi intenzivně, jejich zátěž (opakované nošení a praní) je nesrovnatelně vyšší např. v porovnání s běžným uživatelem, který by výrobek využíval pro účely turistiky; využití se spíše blíží pracovnímu oděvu.

Výsledek testu

Většina hodnotitelů se shodla na tom, že obuv je dobře až nadprůměrně voděodolná, individuálně se objevily výtky, že při delším nošení zevnitř mírně vlhne (potem či zvenčí). Jako dobrá až nadprůměrná byla hodnocena i protiskluzovost podrážky, vyjma velmi klouzavých či ledových povrchů.

Někteří testující měli problém s velikostí boty (příliš velké či malé, často pro uživatele příliš široké); toto by mohlo mj. vyřešit zavedení i půlčísel. Doporučujeme všem zákazníkům boty řádně vyzkoušet.

Testovaná obuv do náročných podmínek S50862 PREDÁTOR GTX obstála v extrémních podmínkách na České vědecké stanici J. G. Mendela na ostrově Jamese Rosse na Antarktidě a výrobce má právo označit tento výrobek ochrannou známkou Masarykovy univerzity "Testováno v Antarktidě".

Test provedl

Obuv testovalo celkem 17 členů a členek vědecké expedice.

Doporučení

Doporučení hodnotitelů se týkala zejména nabízených velikostí výrobku. Z dalších doporučení lze zmínit výměnu používané stélky (lepší odvod potu a tím i vyšší komfort) či řešení uchycení tkaniček.

Zákazníkům doporučujeme si výrobek před zakoupením vyzkoušet a vybrat vhodnou velikost.

Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku

Ponožky VoXX Stabil

Výrobce: Fuski BOMA s.r.o.

Termín testování

Leden až únor 2019, 6 týdnů

Podmínky testování

Česká vědecká stanice J. G. Mendela v Antarktidě, teploty v rozmezí +15 až -15 °C, silný vítr, sněžení a ležící sníh, časté brodění rozvodněných ledovcových potoků, výstupy na hory a ledovce, terén pokrytý ostrohrannými sopečnými horninami či naopak lepkavým bahnem. Rychle se měnící počasí.

Česká vědecká stanice CzECO Nelson na ostrově Nelson na Antarktidě, obdobné podmínky jako na stanici J.G. Mendela. Studený vítr, namáhavá práce v exteriéru, občas nutný krátký vstup do moře (slaná voda o teplotě -2 °C).

Výprava chilského národního antarktického programu do Antarktidy (ostrov Krále Jiřího a blízké okolní ostrovy); teploty v rozmezí +5 až -10 °C, silný vítr, občasné sněžení, častý pohyb po moři v gumovém motorovém člunu.

Testované výrobky jsou během expedice používány velmi intenzivně, jejich zátěž (opakované nošení a praní) je nesrovnatelně vyšší např. v porovnání s běžným uživatelem, který by výrobek využíval pro účely turistiky; využití se spíše blíží pracovnímu oděvu.

Výsledek testu

Naprostá většina hodnotitelů byla s ponožkami spokojena, materiál hodnotí jako příjemný a chválí vysoký komfort. Většina testujících rovněž uvádí spokojenost s tepelným komfortem, a to jak ve vnitřních prostorách polární stanice, tak i v terénu při nižších teplotách (mírně pod nulou, při mrazivém počasí se člověk musel zahřát chůzí). Spokojeni byli hodnotitelé i s prodyšností, resp. schopností ponožky odvádět pot.

Ze subjektivního hodnocení antibakteriálních vlastností, resp. zápachu ponožek vyšel výrobek velmi dobře, žádný zápach uvedla většina hodnotitelů (případně mírný zápach po několika dnech nošení).

I přes značně intenzivní užívání ponožky nejevily větší známky opotřebení.

Celková spokojenost s výrobkem byla velmi vysoká. Při nižších teplotách je nutná fyzická aktivita nebo kombinace s druhou ponožkou, velkou roli také hrají boty.

Testované ponožky VoXX Stabil obstály v extrémních podmínkách Antarktidy a výrobce má právo označit tento výrobek ochrannou známkou Masarykovy univerzity "Testováno v Antarktidě".

Test provedl

Ponožky testovalo celkem 13 členů a členek vědecké expedice.

Doporučení

Doporučení hodnotitelů směrem k výrobci bylo jediné, zvážit zjednodušení označení velikostí ponožek.

Ponožky Stabil měly v testu vynikající výsledek. Zákazníkům doporučujeme dbát v kombinaci s ponožkami na vhodný výběr obuvi do daného počasí a terénu a případně na výběr druhé ponožky pokud je uživatel kombinuje.

Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku

Pletená Merino čepice AW54

Výrobce: K A M A spol. s r.o.

Termín testování

Leden až únor 2019, 6 týdnů

Podmínky testování

Česká vědecká stanice J. G. Mendela v Antarktidě, teploty v rozmezí +15 až -15 °C, silný vítr, sněžení a ležící sníh, časté brodění rozvodněných ledovcových potoků, výstupy na hory a ledovce, terén pokrytý ostrohrannými sopečnými horninami či naopak lepkavým bahnem. Rychle se měnící počasí.

Česká vědecká stanice CzECO Nelson na ostrově Nelson na Antarktidě, obdobné podmínky jako na stanici J.G. Mendela. Studený vítr, namáhavá práce v exteriéru, občas nutný krátký vstup do moře (slaná voda o teplotě -2 °C).

Výprava chilského národního antarktického programu do Antarktidy (ostrov Krále Jiřího a blízké okolní ostrovy); teploty v rozmezí +5 až -10 °C, silný vítr, občasné sněžení, častý pohyb po moři v gumovém motorovém člunu.

Testované výrobky jsou během expedice používány velmi intenzivně, jejich zátěž (opakované nošení a praní) je nesrovnatelně vyšší např. v porovnání s běžným uživatelem, který by výrobek využíval pro účely turistiky; využití se spíše blíží pracovnímu oděvu.

Výsledek testu

Celkově byli hodnotitelé s čepicí velmi spokojeni. Testující velmi dobře hodnotili komfort nošení, materiál, měkkost i design výrobku. Některým čepice nesedla, což však bylo způsobeno jednotnou velikostí čepice pro všechny účastníky expedice. V hodnocení voděodolnosti se názory testujících lišily, další pak nemohli parametr ohodnotit (nepršelo). Testující výrobek nejvíce oceňovali za odolnost proti větru, která byla hodnocena jako vysoká, a to i během rychlé jízdy na člunu na moři a při pulzním větru. Většina testujících označila termoizolační vlastnosti čepice jako výborné, část hodnotila výrobek při zvýšené aktivitě až příliš teplý.

I přes značně intenzivní užívání včetně vystavení výrobku slané mořské vodě čepice nejevily větší známky opotřebení.

Celkově byli hodnotitelé s čepicí velmi spokojeni a doporučují ji do velmi chladného a větrného počasí.

Testovaná Merino čepice AW 54 obstála v extrémních podmínkách Antarktidy a výrobce má právo označit tento výrobek ochrannou známkou Masarykovy univerzity "Testováno v Antarktidě".

Test provedl

Čepice testovalo celkem 16 členů a členek vědecké expedice.

Doporučení

Hodnotitelé, kteří uváděli, že čepice je až příliš teplá, by uvítali windstopperovou vrstvu umístěnou pouze v oblasti uší jako čelenku, mohl by se tím zvýšit tepelný komfort uživatele při zvýšené aktivitě. Někteří hodnotitelé by naopak uvítali prodloužení čepice v oblasti uší, případně klapky na uši. KAMA vyrábí řadu čepic v různém provedení a různých velikostech. Zákazníkům tedy doporučujeme čepici dobře vyzkoušet, zvolit správnou velikost a typ do konkrétního prostředí dle individuálních potřeb. Hodnotitelé doporučují čepici KAMA AW54 do velmi chladného a větrného počasí.

Poznámka výrobce

K doporučením hodnotitelů je nutné podotknout následující. Model čepice KAMA AW54, který je kompletně podšit neprofoukavou licenční membránou GORE WINDSTOPPER, byl vybrán s předpokladem použití v extrémně nízkých teplotách a větrném počasí. Pokud někteří hodnotitelé uvedli, že by membrána stačila jen v podobě vnitřní čelenky po obvodu hlavy, nebo v prodlouženém střihu na uši a že by čepice měly být ve velikostech, je korektní  říci, že všechny tyto možnosti výrobce nabízí u jiných modelů a jde opravdu jen o otázku výběru.

Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku

Ponožky VoXX Vision 

Výrobce: Fuski BOMA s.r.o.

Termín testování

Leden až únor 2019, 6 týdnů

Podmínky testování

Česká vědecká stanice J. G. Mendela v Antarktidě, teploty v rozmezí +15 až -15 °C, silný vítr, sněžení a ležící sníh, časté brodění rozvodněných ledovcových potoků, výstupy na hory a ledovce, terén pokrytý ostrohrannými sopečnými horninami či naopak lepkavým bahnem. Rychle se měnící počasí.

Česká vědecká stanice CzECO Nelson na ostrově Nelson na Antarktidě, obdobné podmínky jako na stanici J.G. Mendela. Studený vítr, namáhavá práce v exteriéru, občas nutný krátký vstup do moře (slaná voda o teplotě -2 °C).

Výprava chilského národního antarktického programu do Antarktidy (ostrov Krále Jiřího a blízké okolní ostrovy); teploty v rozmezí +5 až -10 °C, silný vítr, občasné sněžení, častý pohyb po moři v gumovém motorovém člunu.

Testované výrobky jsou během expedice používány velmi intenzivně, jejich zátěž (opakované nošení a praní) je nesrovnatelně vyšší např. v porovnání s běžným uživatelem, který by výrobek využíval pro účely turistiky; využití se spíše blíží pracovnímu oděvu.

Výsledek testu

Všichni hodnotitelé byli spokojení s komfortem nošení (chválí tloušťku, střih, vzhled i funkci). U tepelného komfortu se hodnotitelé mírně rozcházeli (někteří uváděli pocit chladu při nižší pohybové aktivitě, jiní byli spokojeni).

Při hodnocení prodyšnosti a schopnosti ponožky odvádět pot byli hodnotitelé velmi spokojeni. Ze subjektivního hodnocení antibakteriálních vlastností, resp. zápachu ponožek vyšel výrobek velmi dobře, žádný zápach uvedla většina hodnotitelů (případně mírný zápach po několika dnech nošení).

I přes značně intenzivní užívání ponožky nejevily větší známky opotřebení, případně jen velmi mírné (k praní ale byla použita nešetrná pračka a bylo nutné používat sušičku).

Celková spokojenost s výrobkem byla velmi vysoká. Při nižších teplotách je nutná fyzická aktivita nebo kombinace s druhou ponožkou, velkou roli také hrají boty.

Testované ponožky VoXX Vision obstály v extrémních podmínkách Antarktidy a výrobce má právo označit tento výrobek ochrannou známkou Masarykovy univerzity "Testováno v Antarktidě".

Test provedl

Ponožky testovalo celkem 13 členů a členek vědecké expedice.

Doporučení

Doporučení hodnotitelů směrem k výrobci bylo jediné, zvážit zjednodušení označení velikostí ponožek.

Ponožky Vision měly v testu vynikající výsledek. Zákazníkům doporučujeme dbát v kombinaci s ponožkami na vhodný výběr obuvi do daného počasí a terénu a případně na výběr druhé ponožky, pokud je uživatel kombinuje.

Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku

Termoregulační spodní prádlo CleverTex Merino

Výrobce: VÚB, a.s.

Termín testování

Leden až březen 2018                                                                                                                

Podmínky testování

Česká vědecká stanice J. G. Mendela v Antarktidě; teploty v rozmezí 15 až -15 °C, silný vítr, sněžení a ležící sníh, četné brodění rozvodněných ledových potoků, výstupy na hory a ledovce, terén pokrytý ostrohrannými sopečnými horninami či naopak lepkavým bahnem. Dlouhé pochody v náročném terénu střídané stagnací na místě (instalace přístrojů, odběry vzorků); plavba na nekrytých člunech a jízda na čtyřkolkách při nízkých teplotách a silném větru. Testující jsou v Antarktidě vystaveni i řadě vedlejších vlivů, jako je dlouhodobé intenzivní pracovní nasazení, odloučenost od domova, snížené pohodlí po dobu expedice apod.

Testované výrobky jsou během expedice používány velmi intenzivně, jejich zátěž (opakované nošení a praní) je nesrovnatelně vyšší např. v porovnání s běžným uživatelem, který by výrobek využíval pro účely turistiky; využití se spíše blíží pracovnímu oděvu.

Výsledek testu

Většina hodnotitelů se shodla na tom, že prádlo dobře udržuje tělesné teplo, individuálně se lišilo hodnocení schopnosti odvádět při větší zátěži přebytečný pot. Vzhledem k silnému větru, který v Antarktidě vane, doporučovali někteří hodnotitelé zmenšit výstřih horního dílu, resp. opatřit vrchní díl rolákem nebo zipem. Střih termoprádla některým členům expedice nevyhovoval, výhrady zmiňovaly zejména nízký sed spodního dílu (při ohýbání se některým hodnotitelům odhalovala záda, která pak více prochládala).

Velice kladně byla hodnocena příjemnost materiálu a některé konfekční prvky (delší záda u horního dílu, otvory pro palce).

Testované termoprádlo Merino obstálo v extrémních podmínkách na České vědecké stanici J. G. Mendela na ostrově Jamese Rosse na Antarktidě a výrobce má právo označit tento výrobek ochrannou známkou Masarykovy univerzity „Testováno v Antarktidě“.

Test provedl

Termoregulační spodní prádlo testovalo celkem 12 členů a členek vědecké expedice.

Doporučení

Doporučení hodnotitelů pro výrobce se týkala zejména střihu výrobku (zvýšit sed, upravit gumu v pase, případně opatřit vrchní díl rolákem).

Zákazníkům doporučujeme si výrobek před zakoupením řádně vyzkoušet a vybrat vhodnou velikost.

Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku

Termoizolační spodní prádlo CleverTex Viloft

Výrobce: VÚB, a.s.

Termín testování

Leden až březen 2018                                                                                                       

Podmínky testování

Česká vědecká stanice J. G. Mendela v Antarktidě; teploty v rozmezí 15 až -15 °C, silný vítr, sněžení a ležící sníh, četné brodění rozvodněných ledových potoků, výstupy na hory a ledovce, terén pokrytý ostrohrannými sopečnými horninami či naopak lepkavým bahnem. Dlouhé pochody v náročném terénu střídané stagnací na místě (instalace přístrojů, odběry vzorků); plavba na nekrytých člunech a jízda na čtyřkolkách při nízkých teplotách a silném větru. Testující jsou v Antarktidě vystaveni i řadě vedlejších vlivů, jako je dlouhodobé intenzivní pracovní nasazení, odloučenost od domova, snížené pohodlí po dobu expedice apod.

Testované výrobky jsou během expedice používány velmi intenzivně, jejich zátěž (opakované nošení a praní) je nesrovnatelně vyšší např. v porovnání s běžným uživatelem, který by výrobek využíval pro účely turistiky; využití se spíše blíží pracovnímu oděvu.

Výsledek testu

Většina hodnotitelů se shodla na tom, že prádlo dobře udržuje tělesné teplo, individuálně se lišilo hodnocení schopnosti odvádět při větší zátěži přebytečný pot. Vzhledem k silnému větru, který v Antarktidě vane, doporučovali někteří hodnotitelé zmenšit výstřih horního dílu, resp. opatřit vrchní díl rolákem. Některým členům expedice nevyhovoval střih termoporádla (výhrady směřovaly zejména k nízkému sedu spodního dílu, kdy se při ohnutí odhalovala záda, která pak více prochládala). Velice kladně byla naopak hodnocena příjemnost materiálu a některé konfekční prvky (delší záda horního dílu, otvory pro palce).

Někteří hodnotitelé uvádějí, že prádlo vybrané podle velikostní tabulky jim bylo malé. Stížnosti na nevyhovující střih byly zejména od žen-hodnotitelek, v menší míře pak od mužů.

Testované termoprádlo Viloft obstálo v extrémních podmínkách na České vědecké stanici J. G. Mendela na ostrově Jamese Rosse na Antarktidě a výrobce má právo označit tento výrobek ochrannou známkou Masarykovy univerzity „Testováno v Antarktidě“.

Test provedl

Termoregulační spodní prádlo testovalo celkem 7 členů a členek vědecké expedice.

Doporučení

Doporučení hodnotitelů pro výrobce se týkala zejména střihu výrobku (zvýšit sed, upravit gumu v pase, případně opatřit vrchní díl rolákem) s důrazem na revizi velikostní tabulky.

Zákazníkům doporučujeme si výrobek před zakoupením řádně vyzkoušet a vybrat vhodnou velikost.

Bez popisku

Reklamní tričko "I Was Tested in Antarctica"

Výrobce: Masarykova univerzita
Uvedený výrobek nebyl zařazen do testování a není tak nositelem ochranné známky Testováno v Antarktidě.

Bez popisku

Dámské tričko

Pánské tričko

Bez popisku

Ukázkový formulář o testování výrobku/technologie

Naším cílem je transparentně informovat spotřebitele o podmínkách i výsledcích testu.

 

Výrobce:

Termín testování

                                                                                                                                                                     

Podmínky testování

 

Výsledek testu

 

Test provedl

 

Doporučení

 

Bez popisku

Kontakt

Masarykova univerzita
Centrum pro transfer technologií
Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

Tel.: +420 549 49 8016
ctt@ctt.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info