Ochranná známka

Ochranná známka „Testováno v Antarktidě“

Ochrannou známku „Testováno v Antarktidě“ může Masarykova univerzita udělit na technologie či výrobky, které byly testovány a obstály v extrémních podmínkách na České vědecké stanici J. G. Mendela na ostrově Jamese Rosse na Antarktidě, což představuje pozitivní přinos pro konkrétní výrobek nebo technologii a jeho prodej výrobcem.

Masarykova univerzita je vlastníkem ochranné známky „Testováno v Antarktidě“. Ta je registrována u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze (číslo přihlášky 534320) a dle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo může získat ochrannou známku?

Možnost užití ochranné známky uděluje Masarykova univerzita jen takovým výrobkům a technologiím výrobců, které splnily vlastnosti deklarované výrobcem, a to i v prostředí polární stanice. Masarykova univerzita tak hodnotí specifické vlastnosti konkrétních výrobků a technologií, a pokud tyto v rámci testování obstály, indikuje jejich specifickou kvalitu.

Masarykova univerzita si vyhrazuje právo známku neudělit těm technologiím či výrobkům, které podle člena/členů expedice v antarktických podmínkách neobstály. Možnost užití ochranné známky "Testováno v Antarktidě" tak indikuje specifickou kvalitu a vlastnosti výrobků a technologií v extrémních podmínkách.

Jak probíhá testování?

Testování samotné probíhá tak, že konkrétní výrobky či technologie odveze polární expedice Masarykovy univerzity na českou vědeckou stanici J. G. Mendela, kde členové vědecké expedice vyzkouší, zda splňují vlastnosti deklarované výrobcem, a to i v náročném polárním prostředí. Testování se obvykle provádí užíváním dané věci v prostředí Antarktidy po určitou dobu.

Přesné podmínky testu a výsledky, které člen / členové polární expedice zaznamenali, jsou uvedeny na internetové stránce testovanovantarktide.cz, a to ke každému výrobku zvlášť, aby tak byla usnadněna orientace spotřebitele v kvalitách konkrétního výrobku či technologie (a význam ochranné známky "Testováno v Antarktidě" tak byl pro konkrétní výrobek či technologii patrný). V rámci testování je na předmětné internetové stránce jednak specifikována doba testování, dále pak konkrétní podmínky, za jakých testování probíhalo, výsledek testu (zkušenosti při užívání) a člen / členové expedice, kteří test provedli.

Masarykova univerzita si v odůvodněných případech vyhrazuje právo odmítnutí přijetí výrobku či technologie k testování.

Bez popisku

Jak je možné získanou ochranou známku využít?

Na základě pozitivních výsledků (technologie nebo výrobek obstál) provedených praktických testů tak získají někteří výrobci možnost užít ochranné známky k označování konkrétního výrobku nebo technologie v rámci jejich propagace. Konkrétní podmínky užití ochranné známky "Testováno v Antarktidě" jsou pak předmětem dohody mezi Masarykovou univerzitou a výrobcem.

Bez popisku

Kontakt

Masarykova univerzita
Centrum pro transfer technologií
Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

Tel.: +420 549 49 8016
ctt@ctt.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info